Executeur

Als u mij benoemt tot executeur, maakt u mij verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Met uw nalatenschap (of erfenis) bedoel ik alles wat u achterlaat na overlijden: uw huis, inboedel, sieraden, geld, uw beleggingen maar ook eventuele schulden.

Een executeur benoemt u in uw testament, dat u laat opmaken bij een notaris. U mag zelf kiezen wie u als executeur benoemt, waarbij het belangrijk is om iemand te kiezen die u vertrouwt en die weet wat zij/hij moet doen. In praktijk komt het vaak voor dat iemand twee executeurs benoemd: de partner of kinderen om de uitvaart te regelen, terwijl een professionele executeur de financiële zaken afhandelt.

Het benoemen van een professionele executeur is zeer aan te raden bij complexe nalatenschappen: als er ruzie is binnen de familie, als familieleden ver weg wonen of als een bedrijf onderdeel uitmaakt van uw nalatenschap. Zonder executeur zijn alle erfgenamen samen bevoegd én verplicht om de nalatenschap af te wikkelen. Dat betekent dat een niet-meewerkende erfgenaam alles stil kan leggen en de afwikkeling van uw nalatenschap enorm kan vertragen, met alle gevolgen van dien. In deze complexe situaties is het voor uw erfgenamen fijn als de executeur ervaring heeft.

“Wat ik van Jessica heb geleerd, is te leven in het NU. Niet blijven hangen in het verleden of piekeren over hoe het zou kunnen gaan. Mijn gedachten zijn geen feiten meer en ik ervaar meer positiviteit”
M. Klijssen

U kunt mij in uw testament aanwijzen als beheersexecuteur of als afwikkelingsbewindvoerder.

Als beheersexecuteur geeft u mij de taak om uw nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Ik start met het inventariseren van uw bezittingen en schulden. Vervolgens zal ik alles op een overzichtelijke, eenduidige wijze administreren en eventuele betalingen verrichten. Tot slot informeer ik uw erfgenamen. Daar houden mijn werkzaamheden op, ik mag namelijk alleen de nalatenschap beheren en deze niet verdelen onder uw erfgenamen.

Als u wilt dat ik de nalatenschap ook daadwerkelijk verdeel tussen uw erfgenamen, dan is het nodig dat u mij in uw testament aanwijst als executeur-afwikkelingsbewindvoerder. In deze rol heb ik de meeste bevoegdheden. Ik mag dan alles rondom uw nalatenschap regelen. Dit betekent dat ik bijvoorbeeld uw huis kan verkopen.

De wet heeft bepaald wat de taken van de executeur zijn. Deze staan meestal opgenomen in uw testament, maar twee belangrijke taken zijn:

  1. Het zo snel mogelijk opmaken van een boedelbeschrijving, dit is een overzicht van uw bezittingen en schulden op de datum van uw overlijden. Denk bijvoorbeeld bij bezittingen aan: waarde van uw woning, saldo van uw bankrekeningen, eventuele uitkering van verzekeringen. Bij schulden moet u denken aan: hypothecaire geldleningen, doorlopende kredieten, belastingschulden. Uiteraard wordt deze boedelbeschrijving met uw erfgenamen gedeeld.
  2. Het beheren van uw nalatenschap tijdens de gehele afwikkeling. Beheren betekent onder meer de administratie verzorgen en zorgdragen dat de bezittingen van de overledene in goede staat en toestand blijven. Bevat uw nalatenschap schulden? Dan moet ik deze betalen. Denkt u bijvoorbeeld aan uw huishoudelijke schulden, zoals openstaande huurtermijnen, de hypotheek of nog openstaande premies zorgverzekering.

Zijn de schulden hoger dan het aanwezige positieve saldo? Dan moet de executeur bezittingen verkopen om deze schulden te voldoen.

Wanneer alle zaken zijn afgerond, doet de executeur verslag van alle ontvangsten en uitgaven en gedane werkzaamheden. Dit verslag wordt opgenomen in een rekening en verantwoording. De executeur stelt daarbij een verdeling van de nalatenschap voor.

Luistert u ook eens naar deze zeer interessante podcast van BNR over het belang van het inschakelen van een externe executeur!

‘Executeur-testamentair binnen gezin vaak bron van ruzie’

Luister deze interessante podcast van BNR.