Levenstestament

Iedereen is bekend met een testament, maar minder met een levenstestament.
Het levenstestament is een notariële volmacht waarin u iemand aanwijst die voor u mag handelen tijdens uw leven. U legt vast wie namens u belangrijke beslissingen mag nemen als u dit zelf niet meer kunt, als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk of dementie (u bent niet meer wilsbekwaam). Bijvoorbeeld iemand die uw huis mag verkopen, uw vermogen beheert, uw rekeningen mag betalen of schenkingen mag doen. Daarom is het heel verstandig om nu over een levenstestament na te denken.

De voordelen van een levenstestament:

  • U houdt zelf de regie: u kiest via een volmacht de persoon die namens u beslissingen mag nemen. U bepaalt dus wie er namens u rekeningen mag betalen, uw vermogen mag beheren, uw huis mag verkopen en eventuele schenkingen aan anderen mag doen.
  • U bepaalt zelf hoe uitgebreid u uw levenstestament maakt: wilt u enkel de financiële zaken regelen, of ook wie op medisch gebied beslissingen voor u neemt?
  • U kunt in uw levenstestament uw medische wensen vastleggen (bijvoorbeeld een behandelverbod) en wie inzage krijgt in uw medische dossier. Ook uw wensen ten aanzien van euthanasie en wel of niet reanimeren legt u vast. Als u uw medische wensen jaarlijks met uw huisarts of behandelend arts bespreekt, dan zijn uw verklaringen altijd actueel.
  • Banken en andere financiële instellingen eisen vaak dat een volmacht voor het verrichten van bancaire handelingen notarieel in een levenstestament is vastgelegd. Het notariële levenstestament wordt ingeschreven in een landelijk register, zodat bekend is dat u een levenstestament hebt.
  • Bij een opname in een zorginstelling moet een eigen bijdrage betaald worden, deze wordt berekend op basis van uw vermogen. Heeft u in uw levenstestament vastgelegd dat uw gevolmachtigde schenkingen mag doen? Dan kan hij of zij er door de schenkingen voor zorgen dat uw eigen vermogen afneemt en dus uw eigen bijdrage lager of zelfs nihil wordt.
  • U bepaalt zelf het moment dat de volmacht in gaat: dit kan direct na ondertekening bij de notaris of nadat een arts heeft verklaard dat u wilsonbekwaam bent.
  • U kunt zelfs een opvolgende volmacht opnemen: u bepaalt wie u vertegenwoordigt als de eerst aangewezen gevolmachtigde(n) de volmacht niet meer kan uitoefenen.

Voorkomen is beter dan genezen:
Petra en Michael hebben samen een huis gekocht. Na een zwaar ongeluk kan Petra niet langer in het huis blijven wonen en verhuist zij naar een zorginstelling.
Michael wil vervolgens het huis graag verkopen, maar omdat zij samen de eigenaar zijn, is ook de handtekening van Petra nodig. Aangezien Petra zelf niet meer in staat is om te tekenen, is voor de verkoop van het huis toestemming van de rechter nodig, dat kan soms lang duren. Dit hadden Petra en Michael kunnen voorkomen door in hun levenstestament elkaar een volmacht te geven.

Het opstellen van een notarieel levenstestament kost geld, maar uiteindelijk bespaart het u een hoop kosten. De voordelen van een levenstestament wegen zwaarder dan de nadelen. Denk hierbij aan de kosten om een procedure op te starten in geval van verkoop van de gezamenlijke woning. Of aan de zorgkosten besparende maatregelen die u kunt opnemen in uw levenstestament zoals het schenken van uw vermogen om zodoende de eigen bijdrage te verminderen.
Dus heeft u een eigen woning, vermogen of zicht op medische zorg? Dan is het heel belangrijk om een levenstestament op te stellen.

Het opstellen van een levenstestament kan confronterend zijn. Hoe betrekt u uw naasten bij het proces? Welke onderwerpen zijn belangrijk om te bespreken? Ik help u hierbij en ga graag het gesprek met u aan, neem daarom vandaag nog contact met mij op.