Privacyverklaring

Novalis.EP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven.

INLEIDING

Ik ben mij bewust dat mijn organisatie persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelt. Ik reken het tot mijn taak en zorg om hierin uw privacy te garanderen. Via deze privacyverklaring informeer ik u hoe we hieraan vorm en inhoud geven, hoe ik werk, welke informatie ik waarom verzamel en hoe ik hiermee uw bezoekers- en klantervaring beoog te verbeteren. 

Alle verkregen informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

TOESTEMMING

Iedere opdrachtgever is op basis van de aan mij verstrekte opdracht automatisch akkoord met mijn algemene voorwaarden en deze privacyverklaring. 

Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met deze privacyverklaring. 

DOEL GEGEVENS

Contact 
Om telefonisch of via mail contact op te kunnen nemen wanneer dit nodig is om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren, worden de gegevens die u meestuurt op het moment dat u via mail of via de website contact opneemt met Novalis.EP, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, emailadres en telefoonnummer, opgeslagen op de mailserver. 

Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder.
Als u hebt aangegeven dat u mijn nieuwsbrief wilt ontvangen, dan wordt uw e-mailadres daarvoor gebruikt. Afmelden voor mijn nieuwsbrief kan via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.  

Voldoen aan wettelijke verplichting(en)
Het voeren van een administratie is bijvoorbeeld een wettelijke verplichting en van belang voor het voortbestaan van Novalis.EP. Op grond daarvan verwerkt Novalis.EP persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

LEVEREN VAN DIENSTEN / VOLDOEN AAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

Wanneer u zich aanmeldt voor één van mijn diensten vraag ik u om persoonlijke en bedrijfsgerelateerde informatie aan te leveren en ik leg hiervan vervolgens een dossier aan. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst(en).

De gegevens die ik hiervoor nodig heb zijn bijvoorbeeld: uw NAW-gegevens, gegevens van paspoort/rijbewijs, geboortedatum-en plaats, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen en bedrijfsregistratiegegevens. 

Als de opdracht wordt beëindigd, worden alle fysieke documenten die tijdens de opdracht bij mij in bewaring waren, aan u teruggegeven.  

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

Novalis.EP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens

Maximaal 7 jaar na laatste contact

Uw dossier

Maximaal 2 jaar na beëindiging dienstverlening, tenzij de wet of een bevoegde autoriteit een langere termijn verlangt. Novalis.EP  maakt hiervan melding.

BEVEILIGING 

Ik vind beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Zo worden geen fysieke kopieën gemaakt van uw persoonsgegevens en worden uw gegevens beheerd op de beveiligde servers van Novalis.EP of één van mijn contractpartners, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten. 

De persoonsgegevens die door Novalis.EP worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via goed beveiligde werkruimten en systemen. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord.

Het versturen van e-mail met daarin persoonsgegevens geschiedt versleuteld. 

GEBRUIK VAN COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN​

Novalis.EP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Novalis.EP gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan mijn website bent u al geïnformeerd over deze cookies en is om uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kan u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Op de website kunnen ook door derden cookies worden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. 

​​VERSTREKKING AAN DERDEN

Novalis.EP geeft de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten én u hiervoor akkoord hebt gegeven. Uiteraard zal Novalis.EP enkel die gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de aan u te verlenen diensten. Wanneer Novalis.EP uw gegevens aan een derde verstrekt zijn wij niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derde uw gegevens beschermd en verwerkt. 

Verder zal Novalis.EP de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij het gaat om toezichthouders of overheden, wanneer dat wettelijk verplicht is.

UW RECHTEN

Recht op inzage 
U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Novalis.EP worden vastgelegd en bewaard. Dit doet u eenvoudig door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met Novalis.EP. Ik verstrek vervolgens een overzicht van uw gegevens. 

Recht op rectificatie 
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn deze veranderd? Natuurlijk hebt u dan het recht om dit te laten aanpassen door Novalis.EP.

Recht op overdracht 
Hebt u uw gegevens nodig in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij draagt Novalis.EP al uw gegevens over aan de andere partij. 

Recht op wissen van gegevens 
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Novalis.EP vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens door Novalis.EP. 

Recht op indienen van een klacht 
Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gebruikmaking van bovenstaande rechten kan door toezending van een kopie van uw identiteitsbewijs, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het identiteitsbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Novalis.EP streeft ernaar om binnen een week op uw klacht te reageren. Mijn contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING 

Op deze privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze privacyverklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. 

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze hebt afgegeven. 

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent en blijft van de inhoud. 

VRAGEN EN FEEDBACK

Hebt u vragen of opmerkingen of hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of hebt u aanwijzingen van misbruik, dan verzoek ik u per direct contact met mij op te nemen. 

Mail hiervoor naar welkom@novalis-ep.nl of bel mij op 06 3860 5947.

Novalis.EP
Postbus 4630
4803 EP  BREDA
welkom@novalis-ep.nl
06 3860 5947